REGULAMIN KLUBU

Categories: | Author: Joanna Boczek | Posted: 2014-10-29 | Views: 1967

 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów klubu SQUASH OAZA KALISZ.

I. ZASADY OGÓLNE:

 1. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
 2. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 900-2200 oraz w weekendy i święta w godzinach 900-2100. Istnieje możliwość skorzystania z kortu poza godzinami otwarcia (rano - 1h przed otwarciem lub 1-2 h po zamknięciu) po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej i płatności z góry (nie później jednak niż 1 dzień przed planowaną grą).
 3. Z oferty klubu mogą korzystać osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
 4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszelkich zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa zawartych w regulaminie klubu.
 5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna (wzór dokumentu do pobrania na stronie www.squash.oaza.pl).
 6. Wynajem kortu następuje po wykupieniu wejścia jednorazowego lub karnetu według cen z aktualnie obowiązującego cennika.
 7. Ceny wynajmu kortu nie uwzględniają ubezpieczenia od NNW.
 8. Rzeczy osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza lub w nie zamkniętej szafce.
 9. Wartościowe przedmioty tj. dokumenty, komputery osobiste etc. na czas korzystania z usług klubu należy zostawić w depozycie u pracownika recepcji.
 10. Kluczyk do szafki pobiera się i oddaje po zakończeniu zajęć pracownikowi recepcji. W przypadku zgubienia lub nieoddania kluczyka po zakończeniu zajęć pobierana będzie opłata umowna w wys. 50 zł.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów. 
 12. Za zniszczenia majątku klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 13. Klienci Klubu mogą nieodpłatnie korzystać z parkingu przed wejściem głównym.

II.  ZASADY KORZYSTANIA Z  USŁUG, KORTÓW:

 1. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika klubu.
 2. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów ochronnych.
 3. Wstęp na korty dozwolony jest tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu z tzw. podeszwą „no marking”, przeznaczoną do sportów halowych. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wejścia na kort w nieodpowiednim obuwiu nie zwalniając jednocześnie z obowiązku uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
 4. Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest gra w okularach ochronnych. Dzieci oraz młodzież do 18 roku życia ma obowiązek gry w okularach ochronnych.
 5. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie. 
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry jak również za skutki nie przestrzegania przez Klientów zasad bezpieczeństwa.
 7. Na terenie klubu zabrania się: wnoszenia napojów alkoholowych; używania tytoniu; wnoszenia i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do klubu pod ich wpływem; wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku; handlu i akwizycji; naklejania i pozostawiania reklam bez opłaty.
 8. Obsługa klubu ma prawo wyprosić z kortu osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub zachowujące się niebezpiecznie bez prawa do zwrotu środków za wykupione usługi.

Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku.